TILL FÖRSÄLJNING:


UTBILDNINGAR

Röj- och motorsågsutbildning
Gäller klasserna A, B, C eller S.
Rätten till utdelning för detta kan överlåtas
till make, maka, sambo eller barn.
70 % av fakturerad kursavgift exkl.moms

 
 

Förarbevis skoter / 4-hjuling
70 % av verifierade utbildnings- och körkortskostnader exkl.moms. Dock ej resor och boende i samband med utbildning.

Kurser

Utdelning lämnas till kortare kurser för delägarens utveckling i jord och skogsbrukets areella näring med undantag för kurser rörande fiske, häst, ren, hund och övriga sällskapsdjur. Delägare kan söka utdelning med 70% av kostnader för kursavgifter och litteratur exkl. moms. Gäller ej för yrkesutbildningar på gymnasial eller högskolenivå. Kostnaden skall styrkas med faktura och kursprogram. Utdelningen faller in under taket för jord och skogsbruk. Styrelsen förbehåller sig rätten att i särskilda fall pröva om ansökan är berättigad till utdelning.