TILL FÖRSÄLJNING:

VÄLKOMMEN TILL ARVIDSJAURS ALLMÄNNING
Arvidsjaurs Allmänningsskog bildades 1877. I dag uppgår Allmänningen till ungefär 35 500 ha, varav 27 100 produktiv skogsmark. Allmänningen ägs av drygt 1600 delägare fördelat på 1 040 fastigheter.

November 2007 firade Arvidsjaur Allmänning 130 år!

Allmänningens avkastning går till delägarnas jord- och skogsbruk samt till olika former av bidrag till bl a byautveckling.

Årligen utbetalas 4,5 - 5 miljoner kr till delägarna och olika bygdeprojekt.

STIPENDIUM


Nu kan du som går Skoglig utbildning söka stipendium om 3000:- alt. 5000:-

AKTUELLT

Protokoll HöststämmaUTÖKAT BYGDEBIDRAG
Utökat tillfälligt bygdebidrag till förenings/bygdegårdar