Arvidsjaurs Allmänning ägs av fastigheterna i kommunen som har mantal, totalt ca 1040 fastigheter som ägs av ca 1600 personer. Ca hälften av delägarna är bosatta utanför kommunen.
2013 delade Allmänningen ut 5 Mkr i stöd till delägarna för åtgärder på den egna fastigheten.

För att underlätta för våra delägare tänker vi lägga upp ett register med entreprenörer på vår hemsida. Det är helt kostnadsfritt attvara med, vi kommer inte att sälja eller vidareförmedla era uppgifter på annat sätt än publicering på vår hemsida: www.allmaningen.nu

På detta sätt hoppas vi hjälpa våra delägare och även de lokala entreprenadföretagen.

Kontakta Robert Grimm: 070-211 11 72

Klicka på företagsnamnet för mer information.
 
 Företag 
 Avverkning/
 Skotning  
 Markberedning/
 Grävmaskin  
 Plantering  
 Röjning  
 Vägbrytning/
 Trummbyte  
 Skogsbruks-
planer/Värdering  
 Legosågning,
virke  
 Hyvling/
 Maskintimmring  
 Avverkningsplanering/
 Rådgivning  
 Planläggning/
 Rådgivning skogsbilvägar  
 Förvaltnings-
uppdrag  
 Övrigt 
 
 Genom högläggning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skotning
 med Terry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mindre
 avverkning
 
 
    X
 
 
 
 
 
 
 
 Huggning
 tomtträd
 
    X
 
 
    X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
    X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
 
 
    X
 
 
 
 
 
 
 
    X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
    X
    X
    X
    X
    X
 Stämpling
 
 
 
 
    X
 
 
 
 
    X
 
 Vägunderhåll 
    X
    X
    X
    X
    X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X
    X
 
 Värdering
 fastigheter
 
 
    X
    X
    X
 Motor- och
 röjsågsutbildning 
 
    X
 
 
    X
 
 
 
 
    X