TILL FÖRSÄLJNING:


JAKT OCH FISKE
Jakt
Älg och småviltsjakt på Allmänningens marker är utarrenderad till angränsande jaktlag, förutom ett område öster om Fjällbonäs där småviltskort säljs. Allmänningsdelägare kan lösa årskort för småvilt på allmänningskontoret 300 kr/år. Från och med 7/1 2022 är småviltsjakten enbart för delägarna.

Jaktkort enbart för mård och räv gällande området Granberget och Lappskobacken, finns att lösa gäller endast för tiden 1 november till 15 april till en kostnad av 100 kr för hela perioden. Även för icke delägare.

Fiske
En stor del av allmänningens vatten är utarrenderade till privatpersoner och fiskevårdsföreningar. I de vatten som inte är utarrenderade råder fritt fiske. Envar som fiskar är skyldig att ta reda på vad som gäller för det vatten som ni tänker fiska i.

Bidrag till fiskevårdande åtgärder kan sökas genom fiskevårdskretsen. Se även under utdelning

Är du intresserad av att arrendera en egen sjö? Kontakta förvaltningen.